Tuesday, February 3, 2009

PENDAFTARAN KRS & TKRSMAKLUMAN
Kepada semua pemimpin KRS & TKRS daerah Rompin.
Tuan-tuan dihendaki melengkapkan borang pendaftaran Keahlian KRS Malaysia
sebagaimana borang & CD yang telah diagihkan oleh Penyelia Kokurikulum (En Kamalruzaman Bidin) melalui GPK Ko masing-masing.
Data Softcopy boleh diemilkan ke alamat krsrompin@gmail.com
sebelum 15 Febuari 2009. Segala pertanyaan atau pemasalahan boleh diajukan pada email di atas atau key_kt9@yahoo.com